رویه های ارسال سفارش

ارسال کالاهای مکث شاپ به روش پیشتاز و تیپاکس و سفارشی وجود دارد.

شما می توانید با توجه به فوریت و هزینه حمل، نوع روش ارسال را انتخاب کنید.