رویه های بازگرداندن کالا

در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا امکان پس گرفتن کالا وجود ندارد.