شرایط استفاده

بنا بر اعلام شرکت پست جمهوری اسلامی، تمامی بسته‌هایی که تا پایان ساعت اداری روز شنبه ۲۴ اسفند ۹۸ تحویل این شرکت داده شود، به سمت مقصد ارسال و قبل از تعطیلات رسمی تحویل داده خواهد شد. در غیر این صورت تمامی بسته‌هایی که بعد از این تاریخ تحویل پست شود، بعد از تعطیلات رسمی نوروز تحویل مشتریان گرامی خواهد شد.


همچنین شرکت تیپاکس نیز تا پایان ساعت اداری روز شنبه ۲۴ اسفند ۹۸ تمامی بسته‌های پستی و تا تاریخ یکشنبه ۲۵ اسفند ۹۸، تنها بسته‌های پستی «شهر‌های نزدیک به اهواز» را تحویل و ارسال خواهد کرد. در غیر این صورت تمامی بسته‌هایی که بعد از این تاریخ تحویل پست شود، بعد از تعطیلات رسمی نوروز تحویل مشتریان گرامی خواهد شد.