شیوه های پرداخت

جهت پرداخت هزینه محصول انتخاب شده می توانید به دو روش زیر اقدام نمایید:

۱- پرداخت آنلاین از طریق درگاه های متصل به فروشگاه بصورت امن (https) که نیاز به رمز دوم و پویا دارد.

۲- مراجعه به عابربانک و انتقال وجه به شماره کارت موجود بنام رضا شریفی و سپس ارسال تصویر انتقال وجه

شماره کارت جهت انتقال:

۶۰۳۷۹۹۱۷۶۲۶۵۲۰۸۳

بانک ملی بنام رضا شریفی